Кросcворд по предмету Трудове право (укр.) - на тему Общий (укр.)

Был запрошен кроссворд на 14 слов, смогли построить на 12 слов
Кросcворд по предмету Трудове право (укр.) - на тему Общий (укр.) Кросcворд по предмету Трудове право (укр.) - на тему Общий (укр.)
 
Чтобы увидеть ответы нужно ввести пароль
По горизонтали
3. Вид дисциплiнарного стягнення, загальної дисциплiнарної вiдповiдальностi, що передбаченi кзпп
5. Робота понад встановлену законом тривалiсть робочого дня. Роботодавцям дозволено застосовувати понадурочнi роботи, лише у виняткових випадках, зазначених законодавством (кзпп ст. 62)вважається
9. Суспiльне визнання результатiв високопродуктивного, високоякiсного, бездоганної працi працiвникiв
11. Робочий день, який встановлюється як шляхом зменшення тривалостi робочого дня так i тижня

По вертикали
1. Дисциплiна, яка характеризується сукупнiсть правових норм що регулюють обовязки сторiн трудових правовiдносин та певними методами забезпечують належний процес працi
2. Один iз видiв юридичної вiдповiдальностi, що виражається в зобовязаннi працiвникiв покрити цiлком або частково матерiальний збиток, завданий з їхньої провини
4. Щорiчна ... - це вид часу вiдпочинку, який є сумою основної та додаткової вiдпусток, на яку працiвник має право i яка може надаватися (за бажанням працiвника) у виглядi безперервного промiжку часу або частинами
6. Строк , на який укладається трудовий договiр
7. Встановлений нормами права порядок взаємовiдносин учасникiв трудового процесу, що визначає точне виконання ними своїх трудових функцiй. На пiдприємствах вона вiдповiдно до ст. 140 кзпп забезпечується створенням необхiдних органiзацiйних та економiчних умов для нормальної високопродуктивної працi, свiдомим ставленням до працi, методами переконання, а також заохоченням за сумлiнну працю
8. Перебування працiвника на пiдприємствi пiсля закiнчення робочого дня у вихiднi та святковi днi для вирiшення невiдкладних органiзацiйних питань, що не входять до кола його службових обовязкiв
9.  час, коли працiвник на свiй розсуд може починати та закiнчувати свiй робочий день (змiну). Це, як правило, одна-двi години перед початком (закiнченням) змiни та час перерви на вiдпочинок i харчування
10. Днi, робота в якi не проводиться(передбаченi зупро працю)

Чтобы скачать кроссворд в формате RTF (можно открыть в MS Word и Open Office), введите пароль

Похожие категории

1.
Трудове право (укр.)
2.
Термiни i визначення предмету (укр.)
3.
Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
4.
Адмiнiстративне право (укр.)
5.
Громадянське право (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Правознавство (укр.) - Трудове право (укр.)
2.
По предмету Цивiльний захист (укр.) - Термiни i визначення предмету (укр.)
3.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
4.
По предмету Правознавство (укр.) - Адмiнiстративне право (укр.)
5.
По предмету Правознавство (укр.) - Громадянське право (укр.)


Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы