Кросcворд по предмету Бюджетування - на тему Виконання бюджету

Был запрошен кроссворд на 13 слов, смогли построить на 12 слов
Кросcворд по предмету Бюджетування - на тему Виконання бюджету Кросcворд по предмету Бюджетування - на тему Виконання бюджету
 
По горизонтали
3. Виконавчий орган, що забезпечує виконання Державного бюджету України
6. Будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або в майбутньому називається бюджетне …
9. Орган, що перевіряють правильність зарахування доходів відповідно до кодів бюджетної класифікації та ведуть бухгалтерський облік доходів
10. Виконання бюджету, під яким слід розуміти організацію і здійснення розрахунково-касових операцій щодо виконання бюджету відповідного рівня називається …

По вертикали
1. Забезпечення своєчасного і повного надходження запланованих доходів у цілому і за кожним джерелом, а також своєчасного, повного і безперервного фінансування передбачених бюджетами заходів називається …
2. Повноваження, надане розпоряднику бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення на взяття бюджетного зобовязання та здійснення платежів з конкретною метою в процесі виконання бюджету називається бюджетне …
3. Система касового виконання бюджету, яка передбачає відкриття та ведення рахунків для виконання бюджету в органах Державного казначейства
4. Виконавчий орган України , що здійснює загальну організацію та управління виконанням Державного бюджету України та координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету
5. Документ, у якому встановлюється розподіл доходів і фінансування бюджету, бюджетні асигнування головним розпорядникам бюджетних засобів на визначені періоди року відповідно до бюджетної класифікації називається бюджетний …
7. Система касового виконання бюджету, яка передбачає відкриття рахунків для виконання бюджету в установах банків
8. Розрахунки, що виникають між бюджетами в процесі планування та виконання бюджету називають …
9. Орган, що здійснює контроль за правильністю і своєчасністю розрахунків з бюджетом усіх платників податків, зборів і платежів

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2018, Список Литературы