Кросcворд по предмету Менеджмент - на тему Контролінг (укр.)

Был запрошен кроссворд на 50 слов, смогли построить на 42 слов
Кросcворд по предмету Менеджмент - на тему Контролінг (укр.) Кросcворд по предмету Менеджмент - на тему Контролінг (укр.)
 
По горизонтали
2. Керівник який має достатньо влади, щоб нав’язувати свою волю виконавцям
3. Формування факторів, що спонукають персонал до ефективного виконання прийнятих рішень і запланованих завдань для досягнення цілей організації
7. Тип керівників, що рухаються в одному напрямі
8. Засновник класичної школи управління
9. Витрати загальний обсяг яких в межах певного діапазону не залежить від обсягів діяльності
10. Дія, що являє собою стимулювання (формування потреби) бажаної поведінки
15. Спосіб забезпечення ефективності, що полягає в інвестуванні коштів у задоволення майбутнього попиту зовнішнього середовища
17. Те що людина може робити
21. Це плани розраховані на перспективу 3-5 років. Ці плани мають враховувати зміни у зовнішньому середовищі організації та вчасно реагувати на них
25. Сукупністю спеціальних заходів (обрядів)
28. Одне з головних завдань управління
33. Керівники і лідери, які мають мають властивість виокремлювати основне з всого обсягу інформації
34. Інструмент фінансового менеджменту,найважливіший елемент системи управління підприємством
37. Сукупність пов’язаних елементів, об’єднаних в одне ціле для досягнення певної мети, кожна з яких робить свій внесок в характеристики цілого
40. Конкретний набір обставин, які суттєво впливають на організацію в даний час

По вертикали
1. Це взаємопов’язаний комплекс довгострокової програми дій та порядок розподілу приорітетів та ресурсів організації для досягнення її цілей заходів щодо підвищення життєздатності організації
4. Пристосування до певних умов діяльності
5. Сума доходу,отриманого фірмою від продажу певної кількості продукції
6. Один з основних принципів планування
11. Сукупність людей, діяльність яких координується для досягнення цілей організації
12. Цілеспрямована дія на процеси, обєкти системи з метою збереження їх сталості або перетворення з одного стану в інший
13. Мотивація
14. Процес визначення витрат по підприємству вцілому
16. фахівець з управління виробництвом і обігом товарів.
18. Найважливіша, але не єдина, характеристика організаційної системи
19. Вид планування за періодом дії
20. Одне з завдань планування
22. Поширюється на управління державними установами або для позначення процесів керування діяльністю апарата управління підприємства
23. Керівники, що вміють отримувати і обробляти інформацію
24. Галузь людських знань, що дозволяє ефективно реалізовувати людську діяльність
26. Рівень стратегії, що визначає місію оганізації, ринки її діяльності
27. Процес обєднання зусиль усіх підрозділів організації для досягнення мети і завдань
29. Сукупність властивостей саморегуляції, повязана з усвідомленням особистістю самої себе
30. Фактори, до яких відносять успіх, просування по службі тощо
31. Винагорода буває …
32. Процес обміну інформацією (фактами,ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації
33. Які чинники, що визначаються характеристиками та відносинами людей в організації, — спільні цінності, стиль організації, навички персоналу, влада, культура організації
35. Передача завдань і повноважень особі, що приймає на себе відповідальність за їхнє виконання
36. Вибір альтернатив
38. Продаж товарів, майна покупцеві, який запропонував найвищу ціну
39. Тип виробництва
41. Теорія менеджменту

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Сутнiсть та складовi бюджетного менеджменту (укр.)
2.
Мiсiя, мета та завдання менеджменту пiдприємств (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По бюджету - Сутнiсть та складовi бюджетного менеджменту (укр.)
2.
По менеджменту - Мiсiя, мета та завдання менеджменту пiдприємств (укр.)


Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы