Кросcворд по предмету Логістика (укр.) - на тему Концепції логістики та їх види (укр.)

Был запрошен кроссворд на 17 слов, смогли построить на 17 слов
Кросcворд по предмету Логістика (укр.) - на тему Концепції логістики та їх види (укр.) Кросcворд по предмету Логістика (укр.) - на тему Концепції логістики та їх види (укр.)
 
По горизонтали
3. Концепція, яка включає управління логістичними потоками на всьому циклі постачання, виробництва та розподілу продукції
4. Діяльність, повязана з поставкою цілей та завдань логістичної системи підприємства із підтриманням взаємин між підприємствами та оточенням, які дають можливість підприємству досягти своїх цілей, відповідають його внутрішнім можливостям і дозволяють залишатися сприятливим до зовнішніх вимог
6. Логістика, яка стосується управління логістичними потоками на рівні підприємства
7. Функція логістика, повязана з фізичною формою логістичних продуктів, їх упакуванням і позначенням
8. Види логістики, яка організовує потоки даних, що супроводжують матеріальні, фінансові, енергетичні і кадрові потоки
9. Процес визначення стратегії, планування, організації і контролю переміщення та складування матеріалів, запасів, готових виробів від пункту виробництва до пункту споживання
12. Види логістики, який вивчає управління матеріальними потоками в процесі забезпечення підприємства матеріально-технічними ресурсами (мтр)
14. Види логістики, який досліджує внутрішньовиробничі логістичні системи (влс)
15. Концепція, яка знайшла підтримку в основному серед колишніх представників постачання. вони вважають, що логістика - це матеріально-технічне постачання, а предметом логістики є управління матеріальними потоками
16. Логістика, яка займається питаннями регулювання потокових процесів, які виходять за межі виробничо-комерційної діяльності, але знаходяться у сфері впливу субєкта господарювання

По вертикали
1. Впорядкований і по можливості безперервний процес обробки логістичних даних для зясування відхилень чи розбіжностей між плановими і фактичними значеннями логістичних показників, їх аналіз цих відхилень для виявлення причин розходжень
2. Концепція, яка включає управління рухом матеріальних потоків (постачальницько-заготівельні, вантажно-розвантажувальні, транспортні, експедиційні, митні, складські операції та регулювання запасів), які раніше були самостійними
5. Невід’ємна частина загальної логістичної системи, комерційної логістичної підсистеми зокрема, яка забезпечує найбільш ефективну організацію розподілу виробленої продукції
6. Логістика, яка займається логістичними процесами на регіональному, міжрегіональному, загальнодержавному та міжнародному рівнях
10. Правила прийняття рішень та настанови, що спрямовують процес розвитку логістичної системи організації
11. Функція логістики, яка являє собою управління і контроль вартісної форми переміщення логістичного продукту
13. Система поглядів на раціоналізацію виробничо-комерційної діяльності підприємств шляхом оптимізації логістичних потоків

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Этика (укр.)
2.
Фiзика (укр.)
3.
Математика (укр.)
4.
Макроекономiка (укр.)
5.
Анестезiологiя (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Логiстика (укр.) - Аспекти логiстики (укр.)
2.
По предмету Мiжнароднi перевезення (укр.) - Значення логiстики у ринковiй економiцi (укр.)
3.
По предмету Охорона працi (укр.) - Види горiння (укр.)
4.
По предмету Художня культура (укр.) - Види мистецтв (укр.)
5.
По предмету Iнформатика (укр.) - Iнформацiя. Види iнформацiї (укр.)


Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы