Кросcворд по предмету Введите предмет - на тему Введите тему

Был запрошен кроссворд на 25 слов, смогли построить на 19 слов
Кросcворд по предмету Введите предмет - на тему Введите тему Кросcворд по предмету Введите предмет - на тему Введите тему
 
По горизонтали
3. Цінний папір. один з головних джерел фінансування дефіциту державного бюджету, для більшості розвинених країн
4. Яку назву мають посередники в операціях з продажу грошей, такі як брокери, дилери
7. Ринок на якому здійснюється переміщення позичкового капіталу, який приводиться в рух за допомогою фондових цінностей
9. Зобовязання, за якими продавцю грошей надають право участі в управлінні грошима, які він продав
10. Векселі чи чеки, виписані платниками за торговельними операціями для розрахунку із продавцями товарів, підтверджені певними банками - банківські …
12. Український дослідник, який розглядав грошовий ринок як самостійний механізм, на базі якого формуються і урівноважуються попит на гроші та пропозиція грошей
14. Ринок на якому купуються грошові кошти на тривалий час - ринок …
15. Купівля векселів, казначейских векселів та облігацій по ціні нижче за номінальну
16. Грошові доходи субєктів, не використані на задоволення поточних потреб
17. Короткострокові боргові зобовязання фінансових та нефінансових корпорацій, подібні до простих векселів - … папери
18. Один із факторів виробництва, усе те, що використовується для виробництва, але безпосередньо не споживається в ньому

По вертикали
1. Яку назву мають посередники в операціях з продажу грошей, такі як банки, фінансові компанії, страхові компанії, пенсійні фонди, тощо
2. Ринок, на якому гроші однієї країни використовують для купівлі грошей іншої країни
5. Зобовязання, за якими покупець має повернути гроші і сплатити за неї процентний дохід
6. Передача грошей у тимчасове користування, на інструменти, що дають можливість зберегти право власності на ці гроші, відновити право власності на них, та одержати процентний дохід, називається - … грошей
8. Господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно
11. Вид цінних паперів, що являє собою свідоцтво про власність на визначену часткустатутного (складеного) капіталу акціонерного товариства і надає її власнику (акціонеру) певні права
13. Підхід до вивченна попиту на гроші, застосований кейнсом - теорія переваг …
17. Форма одержання субєктами ринку у своє розпорядження певної суми грошей в обмін на фінансові інстументи, називається - … грошей

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Ринок (укр.)
2.
Математика (укр.)
3.
Макроекономiка (укр.)
4.
Анестезiологiя (укр.)
5.
Этика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Фiнансовий менеджмент (укр.) - Грошовий потiк (укр.)
2.
По предмету Экономика (укр.) - Ринок (укр.)
3.
По предмету Макроекономiка (укр.) - Ринок працi (укр.)
4.
По предмету Фiнанси (укр.) - Фiнансовий ринок (укр.)
5.
По предмету Фiнансова дiяльнiсть суб'єктiв пiдприємництва (ФДСП) - Iпотечний ринок (укр.)


Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2018, Список Литературы