Кросcворд по предмету Введите предмет - на тему Введите тему

Был запрошен кроссворд на 20 слов, смогли построить на 9 слов
Кросcворд по предмету Введите предмет - на тему Введите тему Кросcворд по предмету Введите предмет - на тему Введите тему
 
По горизонтали
6. Капітал відділень, усі акції дочірніх і асоційованих підприємств, крім привілейованих акцій без права голосу, а також інші капіталовкладення (capіtal contrіbutіons) прямого інвестора, що збільшують статутний фонд підприємства прямого інвестування
8. Особа, що строрює господарське говариство

По вертикали
1. Характеристика юридичної особи, яка визначає адресу органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені
2. Посадова особа, яка відповідно до цього Закону від імені держави здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
3. Збільшення числа що знаходяться в обігу акцій за рахунок пропорційного дроблення кожної первісної акції
4. (положення про організацію), що визначає порядок її організації і функціонування
5. Відбувається скупівля особою (ініціатором поглинання) у міноритарних акціонерів публічного або приватного акціонерного товариства належних ним акцій з метою концентрації ініціатором поглинання контролю над товариством
7. Вид цінних паперів, що являє собою свідоцтво про власність на визначену частку статутного (складеного) капіталу акціонерного товариства і надає її власнику (акціонеру) певні права
9. Фізична, юридична особа (в тому числі акціонерне товариство), іноземна організація (у тому числі не має статусу юридичної особи, але володіє цивільною правоздатністю відповідно до законодавства іноземної держави), муніципальне утворення, яке володіє однією чи кількома акціями в капіталі акціонерного товариства

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Трудове та господарське право (укр.)
2.
Господарське право, як галузь права, як дiяльнiсть (укр.)
3.
Термiни i визначення предмету (укр.)
4.
Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
5.
Бюджетне право (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Правознавство (укр.) - Трудове та господарське право (укр.)
2.
По предмету Господарське законодавство (укр.) - Господарське право, як галузь права, як дiяльнiсть (укр.)
3.
По предмету Цивiльний захист (укр.) - Термiни i визначення предмету (укр.)
4.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
5.
По предмету Фiнансове право (укр.) - Бюджетне право (укр.)


Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы