Кросcворд по предмету Введите предмет - на тему Введите тему

Был запрошен кроссворд на 21 слов, смогли построить на 21 слов
Кросcворд по предмету Введите предмет - на тему Введите тему Кросcворд по предмету Введите предмет - на тему Введите тему
 
По горизонтали
4. Субєкт фінансових відносин, інтересом якого є максимізація доходу за допомогою мінімізації податків
8. Повне або часткове погашення кредиту за рахунок отримання нового кредиту на більш вигідних умовах це
15. Процес планування майбутніх операцій підприємства та оформлення його результатів у вигляді системи бюджетів це
16. Хто слідкує за повнотою і своєчасністю виконання державного бюджету?
17. Відособлена ланка фінансової системи, яка відображає відносини з приводу формування і використання колективних страхових фондів

По вертикали
1. Встановлення єдиного комплексу видів та різновидностей документів для аналогічних управлінських ситуацій, розробка єдиних форм документів і єдиних правил їх складання, оформлення, створення трафаретних текстів це
2. Процес вироблення і прийняття рішень, які дозволяють забезпечити ефективне функціонування і розвиток підприємства в майбутньому це
3. Модель фінансових відносин, яка заснована на максимальному рівні самозабезпечення фізичних і самофінансуванні юридичних осіб
5. Процес передбачення майбутнього стану предмета чи явища на основі аналізу його минулого і сучасного, систематична інформація про якісні й кількісні характеристики розвитку цього предмета чи явища в перспективі це
6. Система заходів, що використовується для того, щоб підприємство не стало занадто залежним від одного стратегічного господарчого підрозділу чи однієї асортиментної групи це
7. Контроль органів місцевого самоврядування, який здійснюють органи виконавчої влади місцевих рад, через відповідні комітети і місцеві фінансові органи
8. Останній спосіб врятувати підприємства з катастрофічним падінням результатів діяльності, серйозними проблемами з показниками ліквідності, втратою традиційних ринків це
9. Фіскальна політика, за якої парламент і уряд вносять зміни до податкової системи і видатків бюджету з метою впливу на ввп, зайнятість і інфляцію
10. Залучення необхідних коштів для покриття потреби підприємства в основному й оборотному капіталі це
11. Фінансова політика, спрямована на підтримання макроекономічної рівноваги на основі сталих обсягів виробництва, при стабільності цін
12. Кредитний процес, що включає сукупність механізмів реалізації кредитних відносин це
13. Меншення розриву (зближення) в показниках економічного розвитку між національними державами це
14. Продовження терміну будь-якого документу, угоди, зобов’язання, що мають фіксований час дії це
17. Галузь страхування, яка охоплює сукупність відносин, щодо формквання і використання колективних страхових фондів, що призначені для виплати відшкодування за постійної або тимчасової втрати працездатності або місця роботи
18. Страхування цінового ризику учасників біржової торгівлі, яке дозволяє мінімізувати їх фінансові втрати шляхом одночасного укладання форвардної та ф’ючерсної угоди на однаковий обсяг однакового товару це
19. Державний борг, за якого виникають зобовязання перед резидентами країни

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2018, Список Литературы