Кросcворд по предмету Введите предмет - на тему Введите тему

Был запрошен кроссворд на 50 слов, смогли построить на 45 слов
Кросcворд по предмету Введите предмет - на тему Введите тему Кросcворд по предмету Введите предмет - на тему Введите тему
 
По горизонтали
3. Нижня межа земної кори
7. Займає 20,85% хім. складу повітря
10. Стійка, саморегульована, просторово обмежена природна система, в якій функціонально взаємоповязані живі організми та навколишнє їх абиотическая середовище
15. Відносно одноманітний за абіотичними факторами середовища простір у межах водної, наземної і підземної частини біосфери, зайнятий одним біоценозом
16. Тверда оболонка землі, яка безповоротно перетворюється під впливом зовнішніх і внутрішніх геологічних процесів
19.  водна оболонка землі, яка включає води світового океану та води суходолу
20. Розрізняють наземне, прісноводне, ______, підземне та повітряне середовища
22. Історично сформована сукупність рослин, тварин чи мікроорганізмів, що населяє біотоп
26. Сукупність методів контролю екологічних обмежень при соціально-економічному розвитку країни, регіону світу чи людства в цілому
28. Індикатор високої родючості грунту. кущ родини розових (rosaceae) 1-2 м заввишки з річними вегетуючими пагонами і здеревянілими дворічними стеблами, які утворюють квітконосні гони
30. Частина світового океану, яка розміщена між материками, має великі розміри, самостійну циркуляцію вод і атмосфери та особливий гідрологічний режим
31. Рослини, що вказують на високе забезпечення грунту кальцієм
34. Рослини кислих грунтів
35.  стрімке падіння великої маси ґрунту, гірської породи, снігу тощо внаслідок зсуву, руйнування і т.ін
37. Процес утворення необхідних організму речовин, який відбувається в його клітинах з участю біокаталізаторів — ферментів
40.  це безперервний замкнутий процес переміщення вологи під дією сонячної теплоти і сили тяжіння

По вертикали
1. Руйнування грунтових часточок під впливами води або вітру
2. Організми, які в ході еволюції пристосувалися до існування в певному середовищі
3. Рослина, що вказує на сухий грунт. Вічнозелений приземкуватий гіллястий кущик родини вересових (ericaceae) (30—80 см заввишки) з висхідними гілочками та червонобурою корою
4. Організми, які живуть у товщі води і активно пересуваються: риби, кальмари, восьминоги, дельфіни, кити, тюлені, черепахи
5. Місце існування угруповання, з підкресленням зовнішніх по відношенню до угруповання факторів середовища
6. Індикатор помірної родючості грунту. Травяниста рослина родини шорстколистих із дрібними запашними квітками рожевого, фіолетового або синього кольору
8. Забруднення  ґрунтів  крупно уламкових  матеріалом  у  вигляді  будівельного  сміття, битого  скла,  кераміки  і  інших  відходів 
9. Одна з географічних оболонок певної планети, яка характеризується наявністю або можливістю існування льоду
11. Культивування на незайманих ділянках території населених місць дикорослих або окультурених рослин для поліпшення якості середовища
12. Привнесення в природно-антропогенне середовище, виникнення в ньому нових, не характерних для середовища фізичних, хімічних, біологічних речовин, агентів, які негативно впливають на людину і живі організми
13. Рослини, що вказують на лужність грунтового середовища
14.  вода, яка була використана для різних потреб і змінила при цьому свій склад, або фізичні властивості.. до них відносяться дощові і талі води
15. Кількість живої речовини будь-яких живих істотно виражена в одиницях маси на одиницю площі
17. Рослини грунтів з нейтральною кислотністю
18.  такий вміст забруднюючих речовин в ґрунті, кот­рий відповідає або близький до його природного складу
19. Рослини вологих грунтів
21. Ерозійний процес розмивання берегів морів і водосховищ під впливом хвильових ударів, вивітрювання або господарської діяльності людини. у результаті на берегах, схильних до абразії, утворюються абразійні берега або абразійні тераси
23. Властивість деяких хімічних елементів, сполук і біогенних речовин згубно впливати на живі організми (рослини, тварини, гриби, мікроорганізми) і здоровя людей (бензапірен, важкі метали, кислотні сполуки, оксиди азоту, сірки)
24. Сукупність методів і засобів отримання корисних для людини продуктів та явищ за допомогою біологічних агентів (виробництво ліків, антибіотиків, дріжджів, виве дення мікроорганізмів, бактерій, які продукують білок, або газ, або тепло, тощо)
25.  ґрунти, які створені людиною в процесі рекультивації тих чи інших об’єктів, або господарського освоєння ділянок землі
27. Одна з характерних властивостей ґрунту лісової зони
29. З малою пристосованістю до змін середовища (орхідеї, форель, далекосхідний рябчик, глибоководні риби)
31. Рослини, що панують на грунтах при нестачі кальцію
32. Залишки яких не будь великих тіл, можливо планет,  які приходять з космічних областей малих планет, розміщених між  орбітами марсу і юпітера
33. Сукупність особин одного виду з однаковим генофондом, яка живе на спільній території протягом багатьох поколінь
34. 5,15*10^15 т - це маса ______
36. Рослини сухого грунту
38. Рослини, що свідчать про високий вміст азоту
39. Наука про взаємини живих істот між собою і з навколишнім їх неорганічної природою, про звязки в надорганізменних системах, про структуру і функціонування цих систем

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Екологiя i людина (укр.)
2.
Термiни i визначення предмету (укр.)
3.
Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
4.
Травматизм (укр.)
5.
Попелюшка (укр)

Похожие кроссворды

1.
По географии - Екологiя i людина (укр.)
2.
По предмету Цивiльний захист (укр.) - Термiни i визначення предмету (укр.)
3.
По предмету Теорiя держави i права (укр.) - Держава i право на укр. землях в 2-й половинi 17-18ст. (укр.)
4.
По предмету Охорона працi (укр.) - Травматизм (укр.)
5.
По литературе - Попелюшка (укр)


Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2020, Список Литературы