Кросcворд по предмету Введите предмет - на тему Введите тему

Был запрошен кроссворд на 21 слов, смогли построить на 14 слов
Кросcворд по предмету Введите предмет - на тему Введите тему Кросcворд по предмету Введите предмет - на тему Введите тему
 
По горизонтали
3. Організація вертикальної структурної побудови бюджету держави за рівнями влади - це бюджетний…
5. Принцип бюджетної системи - повноваження на здійснення витрат бюджету повинні відповідати обсягу надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період
6. Вид бюджетного дефіциту, який офіційно не визнається
7. Керуюча підсистема бюджетного менеджменту
9. Комплекс організаційно-технічних, методичних і методологічних заходів із визначення доходів і видатків бюджетів в ході їх складання, розгляду та затвердження
11. Принцип бюджетної системи - розподіл видатків між державним бюджетом та місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами повинен грунтуватися на максимально можливому наближенні надання суспільних послуг до їх безпосереднього споживача
12. Законодавчий акт, який містить розпис доходів і видатків у формі фінансового документа, що відображає кошторис державних видатків та джерел їх фінансування
13. Вид бюджетного дефіциту, який є наслідком низького рівня виробництва ввп
14. Документ, в якому визначаються порядок і терміни складання, розгляду і затвердження бюджету, а також організація його виконання

По вертикали
1. Сукупність усіх бюджетів країни має назву бюджетна…
2. Регламентований законодавством порядок складання, розгляду та затвердження бюджетів, їх виконання та контроль за виконанням
4. Принцип бюджетної системи - бюджет формується на реалістичних макропоказниках економічного і соціального розвитку держави та розрахунках надходжень до бюджету і витрат бюджету, що здійснюються відповідно до затверджених методик та правил
8. Сукупність взаємоповязаних дій, прийомів, методів впливу на бюджетні ресурси та бюдженті відносини - це бюджетний…
10. Отримання державою коштів у формі запозичень від юридичних і фізичних осіб, урядів інших держав, міжнародних фінансових організацій на умовах поворотності, терміновості і платності - це державна…

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Эстетика (укр.)
2.
Цiноутворення (укр.)
3.
Религiєзнавство (укр.)
4.
Информатика (укр.)
5.
Економетрика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По менеджменту - Мiсiя, мета та завдання менеджменту пiдприємств (укр.)
2.
По предмету - Сутнiсть технологiй (укр.)
3.
По маркетингу - Сутнiсть маркетингу (укр.)
4.
По предмету Iнформатика (укр.) - Складовi комп’ютера (укр.)
5.
По предмету Iнформатика (укр.) - Складовi персонального комп'ютера (ПК) (укр.)


Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2018, Список Литературы