Кросcворд по предмету Введите предмет - на тему Введите тему

Был запрошен кроссворд на 20 слов, смогли построить на 20 слов
Кросcворд по предмету Введите предмет - на тему Введите тему Кросcворд по предмету Введите предмет - на тему Введите тему
 
По горизонтали
4. Які знижки дають можливість ділерам покрити витрати на реалізацію товарів і надання сервісу?
5. Політика, яких цін передбачає утримування підприємством досить високих цін на свої товари?
8. Цю політику цін використовують у разі продажу великого асортименту товарів у рамках однієї категорії
9. Процес коригування цін на підставі стратегії і тактики підприємства, а також дії субєктів, сил і умов навколишнього бізнес -середовища
11. Як називається політика, яка використовується підприємством для виведення своїх товарів на нові ринки, створення там належного попиту?
12. Стратегія, яка базується на зовнішніх конкурентних перевагах
15. Як називається вид цінової диференціації, коли різні ціни в країні та за її межами або в різних частинах країни?
19. Що передбачає урахування змін у мікро- і макросередовищі маркетингу, за якими керівництво фірми повинне ретельно стежити і шу­кати відповіді на багато запитань?

По вертикали
1. Політику, яких цін використовують, як правило, для товарів масового попиту, коли ціни на них залишаються стабільними тривалий час, незважаючи на жодні конюнктурні коливання?
2. Кількість товару, яку виробники готові і згодні виготовити і запропонувати за дану ціну, на даному ринку протягом конкретного часу
3. Політика підприємства стосовно знижок, торгівельного кредитування, а також кондицій - це … маркетингове ціноутворення
6. При якій якості товару, ефекти заміни і доходу діють в одному напрямку, стимулюючи споживачів купувати більшу кількість товару?
7. Яким коефіцієнтом вимірюється цінова еластичність попиту?
10. Ці знижки виробники пропонують фірмам, які спеціалізуються на організації товарного руху і збуту товарів
12. Яка ціна тривалий час майже не змінюється?
13. Вид витрат, при якому збільшення (зменшення) повних витрат за відповідного збільшення (зменшення) обсягу виробництва на 1 продукції
14. Який попит не змінюється за будь-якої зміни ціни?
16. Як називаеться мета ціноутворення, де зберігаються мінімальні обсяги продажу?
17. Зниження ціни на новий товар за умови, що покупець здав старий. яке це зарахування?
18. На ринку якої конкуренції роль маркетингової цінової політики є найбільшою?

Открыть кроссворд в MS Word, OpenOffice Writer (*.rtf)

Похожие категории

1.
Эстетика (укр.)
2.
Цiноутворення (укр.)
3.
Религiєзнавство (укр.)
4.
Информатика (укр.)
5.
Економетрика (укр.)

Похожие кроссворды

1.
По предмету Маркетинг (укр.) - Цiнова полiтика в системi маркетингу (укр.)
2.
По маркетингу - Сутнiсть маркетингу (укр.)
3.
По предмету Полiтологiя (укр.) - Полiтика (укр.)
4.
По предмету Економiка пiдприємства (укр.) - Пiдприємство в системi ринкових вiдносин (укр.)
5.
По предмету Соцiологiя (укр.) - Особистiсть в системi соцiальних зв'язкiв (укр.)


Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2017, Список Литературы